به گزارش پارس به نقل از فارس، سید علی نوربخش در سفر به استان گیلان و پس از بازدید از مراکز درمانی و بیمه‌ای این سازمان در دیدار با شرکای تامین اجتماعی استان گیلان، اظهار داشت:‌ سازمان تامین اجتماعی متعلق به جامعه‌ای کارفرمایی و کارگری است و این سازمان طی دوره‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.

نوربخش افزود: با تمام این چالش‌ها سازمان از سال 54 تا 83 فعالیت مطلوبی داشته و توانسته است تعادل مالی را در این سازمان برقرار کند. در این دوره بین 30 تا 40 درصد منابع سازمان در سرمایه‌گذاری هزینه ‌شده است.

نوربخش افزود: در سال 82 بودجه سازمان تامین اجتماعی 3600 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 400 میلیارد تومان بدهی دولت وقت در این سازمان بوده و در مجموع دولت در سال  ۸۲ حدود 2800 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: از سال 83 روندی آغاز شد که دولت را تبدیل به یک کارفرمای بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی کرد و حق بیمه بخشی از اقشار جامعه را دولت برعهده گرفت که نهایتاً در سال 92 بودجه این سازمان به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و سهم دولت نیز 15 هزار میلیارد تومان بوده است و در این سال سازمان 5100 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.

نوربخش با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی دولت به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: هنگامی که سازمان را برعهده گرفتیم وضعیت نامطلوبی داشتیم و مهمترین معضل مسائل مالی و لطمه خوردن اعتبار سازمان تامین اجتماعی بوده است.

وی افزود: اولویت نخست ما در تامین اجتماعی احیای اعتماد و امنیت اجتماعی بوده است و راهکار تحقق این امر نیز خارج شدن سازمان تأمین اجتماعی از حواشی و خدمت‌گذاری به بیمه شدگان است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر پایداری منابع در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده است و این امر علی‌رغم وجود پارامترهای اقتصادی علیه وصولی درآمد بوده است.

نوربخش افزود: توانستیم طی 6 ماه کسری بودجه را جبران کنیم و در سال 92 عیدی بازنشستگان را در بهمن پرداخت و 25 درصد افزایش مستمری‌ها را در ابتدای سال 93 اعمال کنیم.

وی به تغییر و طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: در این طرح بیشترین کمک را سازمان تأمین اجتماعی داشته است و بدون کمک منابع دولتی توانستیم بخش بزرگی از منابع در این طرح را تامین کنیم.

نوربخش خاطرنشان کرد: وضعیت پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با این سازمان خوب است و در استان گیلان مطالبات تا مهر پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد: از هفته آینده 50 هزار مورد تسهیلات با سود 6 درصد به مستمری‌بگیران و بازنشستگان پرداخت می‌شود.