به گزارش پارس به نقل از مهر، زهره طبیب زاده با بیان این مطلب افزود: عدم تأیید شورای نگهبان و حذف اعتبار لازم برای بیمه زنان خانه دار از لایحه بودجه منجر به فراموشی این موضوع می شود و معلوم نیست که چه زمانی دوباره پرونده بیمه زنان خانه دار باز خواهد شد.

وی درباره طرح پیشنهادی فراکسیون زنان مجلس مبنی بر اینکه دولت طرح بیمه زنان خانه دار را برای تصویب به مجلس دهد تا این موضوع تبدیل به قانون شود، توضیح داد: اگر بیمه زنان خانه دار تبدیل به قانون شود، دیگر دولت موظف به اختصاص اعتبار می شود. اما در حال حاضر موضوع این است که تعدد لوایح و طرح ها بسیار زیاد است.

به گفته طبیب زاده، باید ابتدا دولت طرح پیشنهادی خود را برای بیمه زنان خانه دار به مجلس ارائه دهد که این خود زمانبر است و پس از آن نیز باید طرح مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد که با این اوصاف فکر می کنم کهتصویب بیمه زنان خانه دار به عمر مجلس نهم نخواهد رسید.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان برای تخصیص اعتبار در سال گذشته ایراد تامین منابع مالی را نگرفته بود، گفت: ما نیز از این موضوع متعجب شده ایم و سوال ما نیز همین است که چرا یک اعتبار در یک سال تصویب و در سال دیگر حذف می شود؟

وی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان اشباه نیست، درباره پیگیری مجلس برای اختصاص اعتبار بیمه زنان خانه دار تا پایان سال گفت: با توجه به اینکه اختصاص اعتبار لازم در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است و از سوی دیگر زمان چندانی تا پایان سال وجود ندارد، پیگیری ما برای اصرار بر تخصیص اعتبارات سال گذشته توسط مجلس نیز یک اصرار بیهوده است.