به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس احکام صادر شده، مسعود یوسفی به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر بازرسی مدیرعامل؛ علیرضا وثوقی فر به عنوان مدیرکل دفتر تلفیق برنامه و بودجه و امور شرکت ها و حسین مشیری تبریزی به عنوان مدیرکل دفتر ذخائر و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی منصوب شدند.

در احکام صادر شده از سوی نوربخش آمده است: امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت داری، مقررات مربوطه، توجه به منابع و مصالح سازمان، استفاده از تمام ظرفیت ها و سرمایه های انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامه ریزی و پایش عملکرد در راستای نیل به اهداف تبیین شده به ویژه اصول و سیاست های نظام جامع تأمین اجتماعی و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان تلاش نمایند.