حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1400 چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. حداقل حقوق بازنشستگان نسبت به سال گذشته افزایش داشت. حداقل حقوق بازنشستگان باید بیشتر شود. تورم تاثیر زیادی در افزایش حداقل حقوق بازنشستگان نداشته است.


دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران گفت: در سال ۱۴۰۰ با افزایش دستمزد و اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.

 دهقان کیا افزود: افرادی که با هفت برابر دستمزد بازنشسته شده بودند و در سال ۱۴۰۰ حقوق‌شان به سه برابر دستمزد رسیده بود و چهار برابر حداقل دستمزد، حقوق‌شان کاهش یافته بود به همین منظور ۵۰ تا ۷۵ درصد کسری حقوق آن‌ها را تامین کردیم