به گزارش پارس نیوز، 

محمدعلی ابراهیم زاده گفت: دو گروه با صندوق بازنشستگی در اتباط مستقیم هستندکه گروه اول شامل شاغلینی می‌شود که کسورات پرداخت می‌کنند و گروه دوم کسانی هستند که کسورات پرداخت کرده و بازنشسته شده اند.

وی افزود: در بخش بازنشستگان، ورثه آن‌ها که از قبال والدینشان حقوق دریافت می‌کنند هم نیاز‌هایی دارند و با صندوق بازنشستگی در ارتباط هستند.

ابراهیم زاده گفت: همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۶۹ تا ۸۶ طی چند مرحله انجام شد، اما مشکل از زمانی آغاز شد که پرداخت‌ها به شاغلان دچار تغییرات غیرقابل کنترل و غیرمشخصی شد.

وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری هیچ اختیاری برای افزایش یا کاهش حقوق ندارد و برای همه ذی نفعان و بازنشستگان تحت پوشش بدون در نظر گرفتن دستگاه محل اشتغال و مقام و منصب وی، تنها براساس قواعد و قوانین عمل می‌کند.

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در حال حاضر مبنای تعیین حقوق معدل کسورپردازی در ۲ سال آخر خدمت است.

وی افزود: از سال ۸۸ فوق العاده‌هایی به حقوق شاغلین به خصوص در برخی از دستگاه‌های اجرایی اضافه شد که همین موضوع به تفاوت پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان دامن زد.

ابراهیم زاده افزود: تلاش صندوق کاهش اختلاف بین حقوق‌ها است که اجرای طرح افزایش پلکانی و تخصیص اعتبارات برای ترمیم حقوق بازنشستگان یکی از بستر‌های کاهش تبعیض‌ها محسوب می‌شود.

وی گفت: در دوران بازنشستگی حقوق و مزایا کاهش پیدا می‌کند و افراد وارد دوران جدیدی می‌شوند و باید به آن‌ها این نگاه را داد که دوران بازنشستگی دوران شیرینی است.

وی افزود: نیاز‌های بازنشستگان در درجه اول به پرداخت حقوق و در مرحله بعدی با توجه به سن این قشر، نیاز‌های درمانی است.