الناز شاکردوست نوشت:

 

ساعاتى پیش فیلم سینمایى سراسر شب پس از پنجاه جلسه فیلمبردارىِ سخت به پایان رسید، کات! به قول آقاى مؤتمن بسه! و این عکس واقعیت احوال من در مرگ نقش مهتاست، تنها بارى که در تمام این مدت براى اولین بار کارگردان مان گوشى موبایل اش را از جیبش درآورد تا در موقع خداحافظى واقعى ترین لحظه احساس بازیگر بیمارش را جاودان کند! 
دست هایتان را می بوسم... #فرزاد_مؤتمن شما بزرگ زاده شدید!

ارادتمند من _مریم و مهتا!!!

اینستاگرام الناز شاکردوست