کرونا تاکنون سه جهش ژنتیکی خطرناک داشته است. کرونا دلتا خانواده های زیادی را در موج جدید گرفتار کرده است. به اذعان متخصصان سویه کرونا دلتا ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سویه‌های قبلی مسری‌ تر است.


به گزارش رکنا، کرونا در میان مردم جولان می دهد و هم وطنان عزیز را به کام مرگ فرو می برد.

 
 

اخیرا تصویری از بنر تسلیت به یک خانواده منتشر شده که نشان می دهد 3 تن از اعضای یک خانواده به کام مرگ فرو رفته است. در این تصویر به مرگ مادر ، پدر و برادر اشاره شده است.