مستاجران به دنبال دانستن  هزینه اسباب کشی هستند.  هزینه اسباب کشی با افزایش تورم زیاد شده است. هزینه لمگاه معاملاتی هم جزو هزینه اسباب کشی است.


بسیاری از آژانس‌های باربری هزینه بیمه وسایل را در فاکتور لحاظ می‌کنند اما در صورت شکستن یا از بین رفتن وسایل خانه معمولا مسئولیتی قبول نمی‌کنند.

تهیه شده در اداره کل رسانه های نوین خبرگزاری تسنیم