به گزارش پارس ، علی خواجوی بجستانی به ایسنا، گفت: مسکن باید به بخش تعاون برگردد چون تعاونی ها کارنامه پرباری در ساخت و ساز دارند و پروژه ها و شهرکهای زیادی را ساخته اند ضمن آنکه بیشتر مردمی هم که اکنون صاحبخانه شده اند از طریق همین تعاونی های مسکن بوده که به خانه رسیده اند.

وی اوضاع بخش مسکن در دوران تصدی هفتمین و هشتمین وزیر مسکن کشور را دورانی طلایی توصیف کرد و گفت: آن زمان به تعاونی های مسکن زمین داده بودند و تعاونی ها با پول های خرد مردم برایشان مسکن می ساختند اما متاسفانه بعد از سال ۸۸ بخش مسکن در دست انبوه سازان افتاد و با دادن وام و تسهیلات و ورود انبوه سازان تورم به وجود آمد در نتیجه مردم که توان خرید مسکن را در خود نمی دیدند به جای سرمایه گذاری در مسکن به بخشهای دیگر مثل طلا و سکه و ارز وارد شدند.

این فعال تعاونی افزود: اگر دولت یازدهم به راستی در صدد تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم است تنها یک راه دارد و آن راه این است که بخش مسکن را به تعاونی های مسکن بازگرداند و بر عملکرد آنها نظارت کند.

به گفته خواجوی از آنجایی که تعاونی های مسکن شناخته شده هستند و هم اکنون در تمامی دستگاهها، سازمانها و ادرات وجود دارند و از طریق آنها بسیاری از کارمندان و کارگران صاحب خانه شده اند، بهتر است که بخش مسکن را در اختیار تعاونی های مسکن قرار بدهند.

وی همچنین در مورد برنامه های رییس جمهور منتخب در حوزه مسکن نظیر ساخت مسکن استیجاری ابراز عقیده کرد: در صورتی که دولت یازدهم مصمم باشد که برنامه تامین مسکن ارزان برای خانواده های ایرانی را از طریق ادامه مسکن مهر یا مسکن استیجاری دنبال می کند می تواند از طریق بخش تعاون این برنامه ها را عملیاتی کند به این نحو که تعاونی ها را با دادن زمین دارای کاربری مسکونی و اعتبارات لازم مجدد فعال کند تا تعاونی های مسکن نیز با پول های خرد مردم مسکن ارزان تولید و در اختیار آنها قرار بدهند.

به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های مسکن کارکنان دولت در حال حاضر قیمت مسکن نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و اجاره بها در بسیاری از مناطق به شکل سرسام آوری بالا رفته است؛ از طرفی با از دور خارج کردن تعاونی ها و میدان دادن به انبوه سازان و شرکتهای ترک و چینی نیز عملا مردم از نعمت خانه دار شدن محروم شده و تورم سنگینی به این بخش وارد آمده است در صورتی که در بخش تعاون سودآوری و دلالی مطرح نیست و منافع اعضا در نظر گرفته می شود.

به گزارش ایسنا، مهمترین برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن، تلاش برای ایجاد مسکن ارزان قیمت برای خانوارهای ایرانی است و در این راستا ایجاد مسکن استیجاری و تداوم مسکن مهر را در دستور کار قرار خواهد داد.

پیش از این حسن روحانی تامین مسکن را در ایجاد آرامش روحی خانوارها موثر خوانده و گفته بود که ساخت مسکن ارزان برای مردم به ویژه نسل جوان و رفع ایرادات طرح مسکن مهر را در دولت خود دنبال می کند.