علیرضا جاوید گفت:  نخستین تونل شهری تهران، تونل رسالت است که بعد از پایان افق چشم‌انداز طرح جامع اول پایتخت عملیات اجرایی آن شروع و مراحل ساخت این تونل به طول انجامید و همانطور که می‌دانید در دوره مدیریت شهری اخیر تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های تونلی شهر تهران در یک دهه اخیر براساس طرح جامع راهبردی و ساختاری سوم  انجام شد، ادامه داد: در واقع طرح جامع سوم شهر تهران تاکید زیادی به توسعه شبکه تونل‌های شهری به صورت زیرسطحی و توسعه بزرگراهایی در بعد تحتانی داشت.

معاون شهردار تهران با اشاره به تفاوت بین تونل شهری و بزرگراه‌های زیرسطحی  بیان کرد: تفاوت بین تونل شهری با بزرگراه زیرسطحی در این است که در تونل شهری شروع و خاتمه آن کاملا در فضای روسطحی  تعریف می‌شود. به عبارت ساده‌تر در تونل شهری ما از یک فضای کاملا روسطحی به یک عمق قابل توجه در فضای زیرسطح شهر وارد می‌شویم که این فضا کاملا مسقف بوده و دارای سیستم تهویه مکانیکال  است. در تونل شهری خودروها بعد از طی مسیری در زیر شهر دوباره به فضای روسطحی وارد می‌شوند مانند تونل توحید، نیایش، امیرکبیر و حکیم که براساس این فضا و عملکرد تعریف می‌شوند.

وی با بیان اینکه تونل رسالت تا حدودی درقالب تونل‌های شهری تعریف می‌شود به ویژگی‌های بزرگراه‌های زیرسطحی اشاره کرد و یادآور شد: در بزرگراهای زیرسطحی که نمونه این فضا را می‌توان 2 کیلومتر ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) دانست که از خیابان آزادی تا پادگان جی ادامه دارد؛ این فضا از سطح زمین پایین‌ تر بوده و اصطلاح تراز منفی یک را برای آن در نظر می‌گیرند. بزرگراه‌های زیرسطحی کاملا به صورت یکپارچه مسقف نیستند و سقف آن به روش برش خاک و پوشاندن قسمت‌هایی از سقف ساخته می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد توسعه بزرگراه‌های زیرسطحی در محدوده‌هایی که تراکم جمعیتی وجود دارد، در کاهش ترافیک تاثیرگذار بوده است.

به گفته جاوید تهویه بزرگراه‌های زیرسطحی به صورت طبیعی انجام می‌شود.

معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه در طرح جامع سوم و طرح تفصیلی شهر تهران به توسعه بزرگراه‌های زیرسطحی و تونل‌های شهری تاکید شده است، گفت: با تصویب طرح جامع راهبردی و ساختاری سوم شهر تهران اولین تونل توحید به عنوان نخستین تونل شهری در سال 86 عملیات عمرانی آن شروع شد.

وی با بیان اینکه تونل امیرکبیر و نیایش دو تونل دیگر شهری تهران است که براساس طرح جامع و تفصیلی شهر تهران ساخته و به بهره‌برداری رسید، تاکید کرد: همچنین انجام عملیات عمرانی تونل شهری دیگر به نام شهدای غزه (حکیم) و کار مطالعاتی تونل شهید صیادشیرازی و شوشتری نیز به عنوان نقطه عطف توسعه فضاهای زیرسطحی نیز در سال‌های اخیر انجام شد.