احسان عظیمی راد ، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره اقدامات دولت سیزدهم در حوزه افزایش بهره وری انرژی گفت: هم در حوزه صنعت برق و هم صنعت آب و از سوی دیگر بحث صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم توسعه بیشتری را به نسبت دولت قبل داشتیم.

عظیمی راد در ادامه بیان کرد: در نحوه تولید و توسعه زیرساخت ها و برای افزایش تولید در صنعت نفت و گاز و همچنین در نحوه توزیع این انرژی ها بازنگری هایی در دولت سیزدهم انجام شد و از سوی دیگر بحث بهینه سازی در مصرف انرژی مورد توجه ما قرار گرفت و از این جهت کارهای ارزشمندی در دولت سیزدهم انجام شد.

وی توضیح داد: در حوزه نفت با رشد ۳۰۰ درصدی صادرات و در حوزه گاز با رشد ۳۰ درصدی تجارت انرژی و رشد 100 درصدی صادرات گاز ال پی جی  رو به رو بودیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه ویژه ای که دولت سیزدهم به بحث توسعه تجارت خارجی در حوزه نفت و گاز داشت و با حاکم بودن نگاه به همسایگان در دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم، شاهد توسعه و رشد تعاملات انرژی با کشورهای همسایه بودیم.

عظیمی راد خاطرنشان کرد: تجارت نفت و گاز به میزان در دولت سیزدهم افزایش پیدا کرد که باعث شد تمامی منابع نفت و گاز ذخیره شده روی شناورهای روی دریا، به فروش برسد و کشورهای زیادی خواهان خرید نفت ما باشند.

به گفته این نماینده مجلس، این تجارت انرژی با وجود استمرار داشتن تحریم ها محقق شد و نشان دهنده این است که با توجه به کشورهای همسایه و توسعه تعاملات با این کشورها می توان تجارت انرژی را ادامه داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این توسعه تجارت انرژی با کشورهای همسایه در تمامی حوزه ها اتفاق افتاد و در نتیجه نوعی بازطراحی تجارت انرژی محقق و عملیاتی شد. از سوی دیگر منابع ارزی حاصل از فروش این فرآورده های نفت و گاز و برق با رشد بالای 250 درصدی محقق شده است.

انتهای پیام/