علی بابایی ، نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم  در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ضرورت تداوم روند ساخت مسکن و اجرای طرح نهضت ملی گفت: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین کامل و جامع در حوزه ساخت و عرضه مسکن بوده که با همت نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسید. در این قانون تمامی مواردی که برای ساخت مسکن نیاز است پیش بینی شده و ریل مناسبی را برای تولید مسکن ایجاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس افزود: در قانون جهش تولید مسکن دولت مکلف شده طرح جامع مسکن را تهیه کند. بر اساس این طرح کشورمان دارای یک چشم انداز بلند مدت در حوزه تولید مسکن و مدیریت بازار و سیاستگذاری ها می‌شود از این رو با توجه به اینکه در قانون به صراحت به این امر تاکید شده مجلس نیز می‌تواند از دولت آینده این موضوع را مطالبه کند.

بابایی با بیان اینکه سیاست ساخت مسکن در دولت های آینده بر اساس سند چشم انداز و قانون جهش تولید مسکن باید ادامه دار باشد، عنوان کرد: یکی از شعارهای شهید رئیسی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بوده که به نظر بنده وزارت راه در این حوزه اقدامات قابل قبولی داشته است. هرچند در مسیر اجرای برنامه‌ها بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و برخی از وزارت خانه در ایجاد زیرساخت های مرتبط اقدامات نامناسبی داشته‌ند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بنده معتقدم اگر دولت ها، قوانین حوزه مسکن را به خوبی اجرایی کند  مشکلات این حوزه در سالهای آینده به مرور بر طرف خواهد شد.