روح الله متفکر آزاد ، عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره تاثیر اخذ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی و شفافیت در عرصه فعالیت های اقتصادی گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از قانون های ارزشمند مجلس یازدهم بود که سطح و تراز حکمرانی ما را به لحاظ داده ای، سرعت تسهیل و سرعت حل کردن امور مردم را ارتقا  داد.

متفکر آزاد در ادامه بیان کرد: در صورت تحقق صددرصدی این قانون ما می توانیم اتفاقات خیلی مبارکی را در کشور شاهد باشیم. یکی از جنبه های این قانون که در حکمرانی دنیا با آن مواجه هستیم جنبه حکمرانی داده ای، دیجیتالی شدن، سرعت عمل بالا و عبور از های کپی ها و لیست شدن مجوزها و خارج شدن از فضای سنتی این حوزه و ورود به حوزه سرعت عمل و پیشرفت است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر اگر از غافله ی  این سرعت عمل جا بمانیم از عصر اِی آی یا هوش مصنوعی که به سرعت در حال رشد است عقب خواهیم ماند.

متفکر آزاد ادامه داد: این حوزه هم به جهت سرعت کار و هم به جهت تسهیل کار و هم به جهت شفافیت حوزه های مختلف هم برای دولت و هم برای مردم، تولید کنندگان، حوزه اصناف و اقشار مختلف مردم خیلی کمک کننده خواهد بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بخش مولد اقتصاد  از محل الزامی شدن دریافت مجوزهای یکتا سود خواهد کرد به این دلیل که تمام مجوزها در یک اتاق شیشه ای قرار خواهد گرفت و به این وسیله جلوی فساد گرفته خواهد شد و هم به نفع بخش مولد اقتصاد خواهد بود.

عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس ادامه داد: از سوی دیگر باعث تغییر مسیر و انسداد راه بخش غیر مولد اقتصاد می شود که به صورت غیر رسمی و زیر زمینی حرکت می کرده است و عواملی هم که باعث ترقیب ورود افراد به بخش غیر مولد می شد با ضروری شدن شناسه های یکتا برای فعالین اقتصاد از بین می رود.

وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی هم راه حل بسیار مستدلی برای رشد و توسعه در تمام کشورهای دنیا است.

انتهای پیام/