شهریار حیدری ؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، اظهار داشت: پیمان بریکس، پیمان فرامنطقه‌ای است و جمع کشورهای عضو در این گروه صاحب قدرت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی هستند. آمریکا برای همه کشورهای قدرتمند در قاره‌های مختلف، در مواقعی از تهدیدات به عنوان یک ابزار برای تحریم، تنش و برخورد علیه کشورهای مختلف استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه کشورهای قدرتمند برای مقابله با تهدیدات آمریکا به سمت تشکیل پیمان‌های جدید می‌روند، ادامه داد: چندین پیمان از قبیل شانگهای، بریکس و .. شکل گرفته و در آینده نیز احتمال شکل گرفتن پیمان‌های کوچکتر نیز وجود دارد که هدف از تشکیل این پیمان‌ها ، جلوگیری از شکنندگی در مقابل تهدیدات آمریکا و غرب است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط تحریم، عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان بریکس که با رایزنی دولت و وزارت خارجه انجام شد، دستاوردهایی از قبیل تولید قدرت جدید در منطقه، تقویت روابط اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و کمرنگ شدن  و جلوگیری از اثرات تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت.

حیدری در خصوص اثرگذاری تعاملات پارلمانی پیمان بریکس بر روابط دولت‌ها نیز بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تقویت روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای مختلفی که حاضر به ارتباط دیپلماسی با کشورمان هستند، تأکید دارد. البته هرگونه پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین توافق با کشورهای دیگر نیز نیازمند تأیید مجلس است.