به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، بهرام عین اللهی گفت: در شروع دولت دستیاران پزشکی مجرد ۲ میلیون و دستیاران پزشکی متأهل سه میلیون تومان حق الزحمه دریافت می‌کردند، در همان ماه‌های نخست دولت، وزارت بهداشت از محل درآمدهای اختصاصی حقوق دستیاران را افزایش داد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ هم حق الزحمه دستیاران پزشکی مجرد و متأهل به ترتیب به ۸ و ۱۱ میلیون تومان رسید، این افزایش هم از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت پرداخت شد. در سال ۱۴۰۳ ردیف بودجه‌ای از محل بودجه عمومی برای افزایش حقوق دستیاران پزشکی در نظر گرفته شد.

عین اللهی گفت: سازمان برنامه و بودجه حدود سه هزار میلیارد تومان بودجه برای افزایش حق الزحمه دستیاران پزشکی تخصیص داده که حق الزحمه دستیاران مجرد و متأهل به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و این میزان افزایش در هیئت دولت مصوب شد.