جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با اشاره به ضرروت مشارکت در انتخابات مجلس، اظهار داشت: به دلیل اینکه نظام ما یک نظام تک مجلسی است و جریانات حزبی مناسبی نداریم، توانمندی و ظرفیت‌های یک نماینده در انتخابات می تواند تعیین کننده باشد.

وی با بیان اینکه نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به حوزه های مربوط به قانون گذاری اشراف کامل داشته باشد، ادامه داد: نامزد انتخابات مجلس باید در یکی از حوزه های تخصصی مجلس فردی صاحب نظر بوده و صاحب ایده و فکر باشد تا بتواند در یکی از کمیسیون های مجلس نقطه نظرات خود را پیگیری کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه نامزد انتخابات مجلس باید فردی منطقی و معقولی باشد، تاکید کرد: ممکن است فردی وارد مجلس شود و اما تخصص لازم را نداشته و اما به دیدگاه های تخصصی باور و اعتقاد داشته باشد که باید گفت این فرد می تواند فردی موثر باشد.

قادری با بیان اینکه نامزد انتخابات مجلس باید روابط عمومی خوبی با مردم حوزه انتخابیه خود داشته باشد، ادامه داد: همچنین تجربیات نامزد انتخابات مجلس در رای آوریش تعیین کننده خواهد بود؛ لذا اگر این فرد تجربیات لازم را نداشته و فردی پای کار باشد، حتما نمی تواند مسائل حوزه انتخابیه خود را به اصطلاح جمع و جور کند.

وی تصریح کرد: به واقع یک نامزد انتخابات مجلس باید سوابق و عملکرد همترازی داشته باشد. ممکن است فردی مومن و متین باشد و اما تخصص و تجربه نداشته باشد.بنابراین کار کار سختی است و مردم باید مجموعه این ملاکها را مدنظر قرار داده و فرد اصلح را انتخاب کنند.