به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، سیدرضا مظهری گفت: زیرساخت‌های فنی از سه ماه گذشته تا کنون در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و در نیمه بهمن ماه اولین بیمارستان تأمین اجتماعی به سامانه متصل شده است.

وی با بیان اینکه اکنون بیمارستان آیت الله کاشانی سازمان تأمین اجتماعی به سامانه متصل شده است، افزود: البته برای اتصال سامانه‌ها مدت زمانی طول می‌کشد ولی از زمانی که اولین بیمارستان متصل شده برای مابقی بیمارستان‌ها نیز مشکلی وجود ندارد و ما منتظریم که بقیه بیمارستان‌ها هم متصل شود.

مظهری ادامه داد: تا کنون با ما هیچ مکاتبه‌ای مبنی بر وجود مشکل فنی یا…، انجام نشده و متصل شدن یک بیمارستان نشان می‌دهد شرایط فنی فراهم بوده است.

وی گفت: البته فهرست کامل ۸۰ بیمارستان در سیستم وجود دارد اما چیزی که انتظار داریم این است که در مقاطع زمانی کوتاه یعنی هر چند دقیقه یکبار به سامانه طوری متصل شوند که بتوانیم نوبت‌ها را مبادله کنیم؛ یعنی متوجه بشویم چه نوبتی الان خالی است.