به گزارش پارس نیوز به نقل از صدا و سیما، آقای کارگر گفت: دستگاه‌های مربوطه می‌توانند از طریق پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور خدمات خود را به این مادران ارائه دهند.

وی گفت: سازمان ثبت احوال به سمت سازمانی هوشمند قدم بر می‌دارد و به همین دلیل الکترونیکی کردن همه مدارک و اسناد هویتی را دنبال می‌کند.

آقای کارگر درباره ارائه کارت ملی به افراد زیر ۱۵ سال گفت: طراحی این کارت صورت گرفته و اگر به تصویب برسد این کارت ملی ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین گفت: موضوع مهاجرت‌های داخلی برای نخستین بار در کشور شناسایی و آمار آن تهیه شد که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گرفت.