روح الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، در واکنش به بیانیه مجمع همکاری عرب و روسیه در خصوص جزایر سه گانه ایرانی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، گفت: همسایگان جمهوری اسلامی باید بدانند ایران در دوران قدرت خود به سر می برد و اجازه اندیشیدن تعرض به تمامیت ارضی خود را به هیچ کشوری نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر کشورهای عربی علاقه مند به استمرار همکاری های منطقه ای با ایرانی هستند، نباید طرح چنین موضع گیری های منفی را در دستورکار خود قرار دهند، اظهار کرد: این کشورها نباید فراموش کنند اکنون سیاست آغوش باز از سوی ایران اسلامی پیگیری می شود، لذا هر حرکتی که به رویکرد همسایه محوری جمهوری اسلامی آسیب بزند، خلاف اصول عقلانی و دیپلماتیک است.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: باید یادآور شد جزایر سه گانه ایرانی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آب‌های نیلگون خلیج فارس، از اصول خدشه ناپذیر جمهوری اسلامی ایران بوده و قابلیت مذاکره و چانه زنی نداشته و نخواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به کشورهای همسایه توصیه می شود در راستای تقویت مناسبات دوجانبه و چندجانبه گام بردارند ‌و از طرح و تکرار برخی ادعاهای مردود اجتناب کنند. 

متفکرآزاد خطاب به مقامات کشور روسیه خاطرنشان کرد: مسکو در قبال ایران بایستی از اقدامات خلاف اصول همکاری های دوجانبه و بین المللی اجتناب کند؛ اگر این کشور اندیشه تعامل و همکاری بلندمدت با جمهوری اسلامی ایران را در دستورکار خود دارد، توقع نمی رود نسبت هر شکلاتی که برایش تعارف می کنند، امتیاز بدهد