به گزارش پارس نیوز به نقل از صدا و سیما، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اجازه واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی را به علت محرز شدنِ تبعیض ناروا ابطال کرد.

 
 
قضات عضو هیئت عمومی با استناد به اصل سوم قانون اساسی در حوزه رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانستند. همچنین با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تاریخ ابطال مصوبه شاملِ زمان صدور آن نیز می‌شود.
 
به این ترتیب بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کرده اند، هم مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.