مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403 در گفت و گو با پارس نیوز، با یادآوری اینکه در سال های گذشته به دلیل عدم مطابقت افزایش حقوق با تورم، معیشت کارمندان، کارگران و بازنشستگان، عقب ماندگی عجیبی دارد، گفت:  این عقب ماندگی باید جبران شود و در تدوین بودجه در اولویت قرار گیرد، چرا که قدرت خرید حقوق بگیران در چند سال اخیر یک چهارم شده است.

وی افزود: میانگین حقوق در محدوده خط فقر، زیبنده مردم ما نیست و مالیات بر حقوق به بالای خط فقر و حداقل درآمد برای معاش یک خانواده ۴ نفره منتقل شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403 گفت: عقب ماندگی حقوق از رشد تورم موجب حذف بسیاری از هزینه های ضروری خانوار شده است و این زنگ خطر در حوزه آموزش، تغذیه، سلامتی جسم و روان، سفر و تربیت فرزندان به صدا درآمده است.

خاتمی در مورد تاثیر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران گفت: معیشت و حقوق بر کل عملکرد چرخه مدیریت کشور، اقتصاد، تولید و هنجارهای اجتماعی موثر است و عدم توجه کارشناسی به معیشت، کل فرایند رشد و توسعه را متوقف می کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403 در مورد کاهش فشار تورمی گفت:  بدترین کار ممکن تامین حقوق کارمندان و کارگران از محل استقراض و چاپ پول است که با ایجاد تورم مضاعف بر روند کاهشی قدرت خرید می افزاید و دولت با کاهش هزینه های خود و شرکت های دولتی از یک سو و اخذ مالیات از بخش غیر شناسنامه دار و غول های فراری از مالیات، می تواند به تعدیل بدون چالش حقوق ها بپردازد و سامانه های پویا، شفاف و روندها و فرایندهای مناسب در کنار قوانین مترقی ضرورت موفقیت دولت در این مسیر است.