به گزارش پارس نیوز به نقل از تیتر کوتاه ، مالیات به عنوان یک وسیله اصلی درآمد دولت از شهروندان و شرکت‌ها محسوب می‌شود. این وجوه معمولاً بر اساس درآمد و سایر عوامل مالی مانند سود، مالکیت، و معاملات محاسبه می‌شوند. مالیات‌ها برای تأمین هزینه‌های دولتی، اجتماعی، و اقتصادی به کار می‌روند و نقش مهمی در تعادل بودجه و تعیین سطح خدمات عمومی ایفا می‌کنند. سیاست‌گذاری مالیاتی می‌تواند به تنظیم توزیع درآمد، تحقق اهداف اقتصادی، و تنظیم رفتارهای مالی و اقتصادی کمک کند.

 
 

 قانون بودجه سال آینده، تصمیمات مهمی را در حوزه مالیات‌ها به ویژه مالیات بر حقوق گرفته و قرار است مالیات به صورت پلکانی از هر رده حقوقی دریافت شود:

 

مالیات حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد