علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارس نیوز، در مورد مواد 29 برنامه هفتم توسعه و جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: این ماده برنامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود که کمیسیون مصوب کرد متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا 90 درصد با حقوق و مزایای شاغلان همتراز شود که باید در صحن علنی رای بیاورد.

وی با بیان اینکه دولت با کمبود اعتبارات برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان روبرو است، افزود: علی رغم اینکه گفته می‌شد در جلسه‌ای حدود ۲ الی ۳ هفته قبل مجلس و دولت توافقاتی در مورد طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان داشتند، اما با توجه به شواهد موجود در خصوص این مهم نگرانی‌هایی برای کمبود منابع وجود دارد، اما مجلس اصرار به اجرای دریافتی بازنشستگان با شکل مناسبی در برنامه هفتم است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بعید می‌دانم تغییری در سن بازنشستگی ایجاد شود، اظهار داشت: تمام مسائل مربوط به بازنشستگان در ماده ۲۹ مطرح شده است به فرض مثال اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی، حقوق دریافتی و حتی سن آنان لحاظ شده است.

عنابستانی ادامه داد: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشور غیر از صندوق تامین اجتماعی ورشکسته هستند. دولت باید هر چه سریعتر این صندوق‌ها را تامین اعتبار کند که اشکال جدی در کشور است. به همین دلیل نمایندگان اصرار دارند که ساختار صندوق بازنشستگی اصلاح پارامتریک و دقیق قرار بگیرند، در غیر این صورت صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی حرکت خواهند کرد.