به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، بر اساس هدف گذاری وزارت صمت قرار بود امسال در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود.

بر همین اساس هم بررسی گزارش عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (بر اساس آمار کدال) در هفت ماه امسال نشان می‌دهد که در این مدت حدود ۵۶۶ هزار و ۳۱۱ دستگاه انواع محصول سواری و وانت تولید شده است.

این میزان تیراژ با هدف گذاری ها فاصله دارد چراکه اگر قرار بود تا پایان سال ۱.۷ میلیون خودرو تولید شود باید ماهانه بالغ بر ۱۴۱ هزار دستگاه تولید می‌شد اما طبق آمار ماهانه میانگین ۸۰ تا ۸۱ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.

ایران‌خودرو با تولید ۲۹۸ هزار و ۶۰۵ دستگاه بیشترین آمار تولید را در بین خودروسازان داشته‌اند که البته نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

سایپا هم با تولید ۲۰۳ هزار و ۵۰۷ دستگاه در رده دوم بیشترین تولید خودرو قرار گرفته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

۶۵ هزار و ۹۸۴ دستگاه نیز توسط پارس‌خودرو تولید شده که نسبت به هفت ماه مشابه پارسال بیانگر کاهش ۱۲ درصدی است.

جزئیات تولید در ایران خودرو

بیشترین تیراژ تولید مربوط به خانواده پژو است. ایران‌خودرو در هفت ماه نخست امسال، حدود ۱۶۳ هزار دستگاه انواع پژو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، ۲۹ هزار و ۷۵۰ دستگاه سمند تولید شده که نسبت به هفت ماه مشابه پارسال بیانگر کاهش بیش از ۳۲ درصدی است.

همچنین ۴۷ هزار و ۲۲۴ دستگاه دنا تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

در این بازه زمانی ۱۲ هزار دستگاه رانا تولید شده که نسبت به هفت ماه سال گذشته کاهش حدود ۱۶ درصدی داشته است.

همچنین ۱۱ هزار و ۸۱۶ دستگاه هایما توسط ایران‌خودرو تولید شده که در مقایسه با هفت ماهه پارسال ۳۶ درصد رشد داشته است.

در هفت ماه امسال بیش از ۲۵ هزار دستگاه تارا تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

جزئیات تولید در سایپا

در هفت ماه امسال بالغ بر ۱۴۱ هزار دستگاه خانواده ایکس تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود پنج درصد کاهش یافته است.

در این مدت ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه وانت تولید شده که نسبت به هفت ماه سال گذشته حدود ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین تولید شاهین در سایپا طی هفت ماه امسال به حدود ۲۸ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با هفت ماه سال گذشته، تولید این خودرو حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

در لیست سایپا گزینه‌ای به نام «سایر» نیز وجود دارد که مشخص نیست مربوط به چه خودروهایی است؛ به هر حال در این مدت یک هزار و ۱۱۰ دستگاه خودروی «سایر» تولید شده است.

در هفت ماهه امسال در مجموع ۱۲ دستگاه از خودروی جدید به نام آریا اتومات نیز تولید شده است.

جزئیات تولید پارس خودرو

در هفت ماهه امسال حدود ۴۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه از محصولات خانواده Q۲۰۰ توسط پارس خودرو تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

نزدیک به ۲۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه کوئیک معمولی تولید شد که نسبت به هفت ماه پارسال افت بیش از ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در این مدت ۲۱ دستگاه خودروی جدید سهند هم تولید داشته است.

در آمار تولید هفت‌ماهه پارس‌خودرو خبری از محصولاتی مانند ساینا، کوئیک مدل اس و کوئیک پلاس دنده‌اتومات نیست.