به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، مهدی رضایی، در گفت‌وگوی ویژه خبری، گفت: پوشش جمعیت یکی از گام‌های نخست برقراری عدالت در سلامت محسوب می‌شود که شامل جمعیت روستایی و شهری هستند و ما بیش از ۲۰ میلیون جمعیت روستایی داریم که تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی افزود: افراد روستایی به طور کامل تحت پوشش هستند و حق بیمه آنها از طرف دولت پرداخت می‌شود.

رضایی به جمعیت شهری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۷ میلیون جمعیت شهری غیر شاغل رسمی داریم که تحت عنوان جمعیت بیمه سلامت همگانی شناخته می‌شوند. این افراد طی سال‌های اخیر تحت تأثیر سیاست‌های حوزه سلامت گاهاً تحت پوشش قرار می‌گیرند و گاهاً هم از پوشش خارج می‌شدند که ما از آنها به عنوان جمعیت معتبر و یا نامعتبر بیمه یاد می‌کردیم.

وی با اشاره به پوشش رایگان بیمه سلامت برای ۵ دهک اول جامعه، افزود: از دهک ۶ به بعد، افراد برای تحت پوشش قرار گرفتن، حق بیمه پرداخت می‌کنند که دهک ۶، ۲۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کند، دهک ۷، ۳۰ درصد دهک ۸، ۴۰ درصد به صورت تدریجی حق بیمه‌شان افزایش پیدا می‌کند یعنی آنها هم از تخفیف برخوردار هستند و آن بر اساس دهک‌بندی است.

رضایی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم با آن درصد مشارکت حداقلی همه تحت پوشش قرار می‌گیرند و می‌شود گفت همه تحت پوشش بیمه هستند و نگرانی از این بابت وجود ندارد و بر اساس رصدهایی که سازمان بیمه سلامت انجام می‌دهد اگر نیاز باشد به حمایت‌های بیشتر این اطلاع رسانی به دولت و مجلس انجام می‌شود.

وی افزود: ما بر اساس رصدهایی که انجام دادیم سال گذشته تا امسال دو دهک به جمعیت رایگان افزوده شده یعنی قبلاً در سال گذشته سه دهک رایگان بودند در سال جاری دولت قبول کرد دو دهک اضافه شود. بنابراین بر اساس برآوردهای ما جمعیتی نیست که بر اساس توانایی در پرداخت حق بیمه از بیمه محروم باشد.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: از نظر ما جمعیت قابل قبولی از کشور الان تحت پوشش هستند و آنهایی که تمکن دارند و پرداخت نمی‌کنند تمهیداتش در برنامه هفتم دیده شده و الزام به داشتن بیمه در برنامه هفتم آمده و اگر همه افراد موظف به داشتن بیمه هستند حق بیمه‌هایی که افراد پرداخت نکنند با مکانیزم‌هایی که در قانون هفتم دیده شده از حساب افراد یا آنهایی که احیاناً یارانه می‌گیرند از محل یارانه، سازمان بیمه سلامت می‌تواند برداشت کند تا افراد حتماً و الزاماً دارای بیمه پایه باشند.