به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و شصت و هشتمین جلسه خود به منظور کمک به تجهیز منابع قرض الحسنه و تنوع بخشی به تسهیلات قابل پرداخت از سوی شبکه بانکی بابت نیازهای ضروری و ترویج فرهنگ سپرده گذاری از سوی اقشار مختلف جامعه، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ضروری با سپرده گذاری را برای اشخاص حقیقی 3 میلیارد ریال تعیین کرد.

براساس این مصوبه سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بدون سپرده گذاری نزد بانک عامل نیز مبلغ 500 میلیون ریال تعیین شد. همچنین  مبلغ سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت های حقوقی با سپرده گذاری برای تامین مالی  کسب و کارهای خرد و دانش بنیان نیز مبلغ 7.5 میلیارد ریال تعیین شد.گفتنی است مدت بازپرداخت این تسهیلات بنا به درخواست متقاضی حداکثر 60 ماهه خواهد بود .

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود همچنین  به منظور تسهیل گری در شرایط اخذ تسهیلات توسط شرکت های دارویی از شبکه بانکی و  تامین نقدینگی مورد نیاز این شرکتها مقرر کرد، تا سقف اعتباری مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به 40 درصد سرمایه پایه بانک ها افزایش یابد همچنین پرداخت تسهیلات به این شرکتها محدودیت های مربوط به سرمایه پایه منفی برخی از بانک های عامل مستثنی شد .

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی ناشی از طرح مردمی سازی یارانه ها سقف تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی را از 90 درصد به 200 درصد فروش سال قبل افزایش داد .