محمد علیپور ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به قانون مناطق آزاد، اظهار داشت: کمیته های ذیل بررسی این طرح مشغول فعالیت بوده و مسائل مربوط به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موجب تاخیر در ارائه این طرح به صحن شده است.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی برای بررسی این طرح در مجلس برگزار شده است، ادامه داد:تاکنون مسئولینی از گمرک ، مناطق آزاد و سایر دستگاه های مرتبط در این جلسات حاضر شده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون بسیاری از مواد این طرح براساس جلسات صورت گرفته بازنگری و اصلاح شده است، تاکید کرد: تمام تلاش ما بر این اساس است که این طرح پیش از پایان مجلس فوق، بررسی و مصوب شود. این طرح هنوز به هئیت رئیسه ارسال نشده است و در آینده نزدیک به هئیت رئیسه ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به برخی مواد طرح مذکور بیان کرد: اصلی ترین مسئله در طرح فوق اشاره به مسائل زیرساختی مناطق آزاد دارد. تاکنون 8 منطقه آزاد از سوی مجمع مصوب شده است. متاسفانه هیچ کدام از این مناطق زیر ساخت های لازمه را ندارند. لذا ما در طرح مذکور درباره زیر ساخت های مناطق آزاد تعیین تکلیف کرده ایم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مناطق آزاد از لحاظ وسعت تفاوت های زیادی با هم دارند، تاکید کرد: در طرح فوق تلاش شده تا یک الگوی خاصی برای وسعت مناطق تعریف شود. همچنین در طرح فوق تاکید شده که مناطقی که از پیش ایجاد شده و در نقاط جمعیتی هستند و این مسئله مشکل آفرین بوده است،حدالامکان این مناطق در خارج از نقاط جمعیتی و حائز زیر ساخت های لازم شود.