به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100 ،قیمت فوتون تونلند ۲.۰ لیتر مدل ۱۴۰۱ صفر در بازار با کاهش قیمت ۵۰ میلیونی به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید فوتون تونلند ۲.۸ لیتر هم با افت ۵۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورد .

همچنین قیمت تونلند G۷ بنزینی با کاهش شدید ۲۳۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان تومان رسیده است.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای فوتون   در بازار به دست خواهید آورد.​
قیمت بازار انواع خودرو فوتون برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
 
تونلند ۲.۰ لیتر ۱۴۰۱ صفر  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۱ صفر   ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند ۲.۸ لیتر ۱۴۰۲ صفر (نمایندگی) ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۲ صفر   ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تونلند G۷ بنزینی ۱۴۰۲ صفر(نمایندگی) ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰
فوتون ون وانا ۱۴۰۲ صفر(نمایندگی) ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما