به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، بازگشت حجاج ایرانی به کشور که از روز ۱۳ تیر آغاز شده همچنان ادامه دارد و روز دوم مرداد آخرین گروه از زائران و عوامل اجرایی از طریق فرودگاه مدینه به کشور باز خواهند گشت.

براساس اطلاعیه ستاد عملیات مکه، تا پایان روز ۲۹ تیر بیش از ۸۴ درصد از زائران ایرانی از طریق دو فرودگاه جده و مدینه به استان‌های مختلف کشور منتقل می‌شوند. با انجام ۳۲۰ پرواز از این دو فرودگاه (۱۵۵ پرواز از فرودگاه مدینه و ۱۶۵ پرواز از فرودگاه جده) تاپایان روز پنج شنبه ۷۳ هزار و ۸۲۲ نفر از حجاج و عوامل به ایران برمی گردند که شامل ۳۴/۸۴ درصد از سهمیه حجاج ایرانی در حج تمتع ۱۴۰۲ می‌شود.

این گزارش حاکیست تا پایان روز ۲۹ تیر ۲۴۴ کاروان شامل ۳۵ هزار و ۸۰۴ نفر وارد مدینه شده اند که پس از اقامتی پنج روزه در این شهر و زیارت بارگاه منور پیامبر گرامی اسلام و ائمه بقیع به کشور برگشته اند اما همچنان ۸ هزار و ۱۴۲ نفر در قالب ۵۷ کاروان در شهر پیامبر حضور دارند که طی روزهای آینده به ایران برمی گردند.

در این اطلاعیه آمده است تاپایان امروز ۲۴۰ کاروان که شامل ۳۵ هزار و ۲۵۰ نفر می‌شوند از مکه خارج شده اند و ۳۲ کاروان دیگر که شامل ۴ هزار و ۶۸۱ نفر می‌شود همچنان در کنار خانه خدا هستند و طی روزهای آینده از طریق فرودگاه جده به کشور بازخواهند گشت.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی عملیات حج ۱۴۰۲ ورود زائران از مکه به مدینه به پایان رسیده و زائرانی که در مکه مکرمه هستند از طریق فرودگاه جده به کشور بازخواهند گشت و آخرین حجاج مدینه بعد هم از طریق فرودگاه این شهر روز دوم مرداد به ایران بازخواهند گشت.

برای حج امسال ۸۷ هزار و ۵۴۱ نفر شامل زائران و عوامل اجرایی به سرزمین وحی اعزام شدند که پس از انجام اعمال و مناسک خود از روز ۱۳ تیر بازگشت به کشور را آغاز کردند و روز دوم مرداد آخرین پرواز از فرودگاه مدینه به مقصد فرودگاه امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.