به گزارش پارس نیوز به نقل از ​اقتصاد 100، قیمت بیشتر محصولات مدیران خودرو امروز کاهشی بود اما برخی محصولات خانواده ام وی ام X۲۲ و آریزو در برابر کاهش قیمت مقاومت کردند.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو  به دست خواهید آورد

 
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
 
X22 دنده ای ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ---
X22 اتوماتیک ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ---
X22 پرو اتوماتیک ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ---
آریزو 5 اسپورت ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ---
آریزو 6 پرو ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ---
تیگو 7 (IE) ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 پرو ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرو ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ---
فونیکس FX (1.5) ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6) ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌