به گزارش پارس نیوز به نقل از فارس، امیر حسین بانکی پور فرد در حاشیه هجدهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و سلامت خانواده به وبدا گفت: نرخ باروری در ۳۰ ساله گذشته هر سال کاهشی بوده و امسال اولین سالی است که رو به افزایش گذاشته و از عدد ۱.۶۵ به ۱.۶۶ رسید.

وی افزود: در جلسه ای که با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، اعلام شد آمار جدید نشان می دهد بعد از ۳۰ سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته است، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است.

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس بیان کرد: همچنین موالید گروه سنی بالای ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۵۰ سال افزایش یافته است. این دو گروه سنی خیلی مهم هستند زیرا کم کم از نرخ باروری عبور می کنند.

بانکی پور اعلام کرد: در حالی که تعداد موالید در ۶ سال گذشته ۵۰۰ هزار تولد کاهش یافته بود امسال فقط ۲۰ هزار کاهش یافت.