البرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: یکی از عارضه های اقتصادی، شفافیت در توزیع منابع کشور است. از این رو آنهایی که در کشور ارتباطات و دسترسی بیشتری به رانت اطلاعات دارند، به میزان بیشتری متنعم می شوند که این مسئله پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه این شرایط باعث می شود تا منابعی که به سختی به دست آمده در محل هایی هزینه شود که اثر وضعی برای کشور ندارد، ادامه داد: این مسئله باعث می شود تا ما در گستره کشور از حیث مسائل زیرساختی اقتصاد ضعف داشته و نتوانیم معضلاتی همچون تورم را کنترل کنیم.به نظر بنده دولت به این مشکلات احاطه ندارد و از همه ظرفیت های کشور برای رفع مشکلات استفاده نمی کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با بیان اینکه دولت باید از روزمرگی خود دست بردارد، بیان کرد:در این شرایط  ارزش پول ملی رو به کاهش است و از سوی دیگر ارزش پولی خارجی در حال افزایش. همچنین هر آنچه که حوزه مصرفی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و مردم به جای اینکه بروند و تلاش کرده و شغل ایجاد کنند، به شغل های کاذبی که ساکن و درآمدزاست، پرداخته اند.

حسینی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از جامعه بدون زحمت از رانتی که در عرصه اقتصاد وجود دارد، درآمد کسب می کنند، ادامه داد: این افراد بدون اینکه صلاحیت آن کار را داشته باشند به این درآمد دست پیدا می کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وقتی ساختارهای اقتصادی کشور درست نباشد، ماحصل کار اختلافات فرهنگی خواهد شد، بیان کرد: در این شرایط و در گذر نسلی می بینیم که نسل بعدی خیلی فرمانبرداری لازم را ندارد بنابراین وقتی برای اینگونه موارد استراتژی واحدی نداشته باشیم دیگران برای این موضوعات استراتژی تعریف می کنند. ما عملا از سرمایه های ملی مان برای تربیت سرمایه انسانی استفاده نمی کنیم و ماحصل این رویکرد خروج افراد از حیث علمی از کشور است و باید معضلات بخش اقتصادی را برطرف کرد.