به گزارش پارس نیوز به نقل از فارس ، برداشت گل محمدی در دودانگه ساری از جمله روستای »کلیج کلاً»آغاز شده است. همزمان با برداشت گل‌محمدی، آیین «سوری‌شوران» و «باغ‌گردی» در روستای «کلیج کلا» دودانگه ساری برگزار شد.

در این مراسم از تنها دارنده سیب سلامت تولید گلاب دودانگه نیز رونمایی شد. گل محمدی به دلیل قابلیت رشد با آبیاری کم و سازگاری با شرایط آب و هوایی می‌تواند در همه مناطق پرورش یافته، اما تاکنون فقط در زمین‌های شیبدار مناطق بالادست برخی شهر‌های استان در حال کشت است.

هدا کاشی‌پور 
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۲
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۳
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۴
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۵
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۶
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۷
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۸
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۹
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۰
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۱
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۲
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۳
پیچیدن «عطر گلاب» در دودانگه ۱۴
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۵
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۶
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۷
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۸
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۱۹
عطر گلاب در دودانگه پیچید ۲۰