حجم ویدیو: ۲۲.۶۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۴۵
  • تغییرکردن کار آسانی نیست؛ مخصوصاً اگر قرار باشد عادت بدی را کنار گذاریم.
  • برای اینکه در این مسیر موفق شوید، قبل از هرچیز باید با خودتان راه بیایید؛ انعطاف داشته باشید و مسیر را با هر بالا پایینی که دارد، آهسته و پیوسته طی کنید.