علی بابائی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، با اشاره به تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: نحوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده 41  قانون کار از اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده که در یک فرآیندی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برگزاری نشست تعیین دستمزد کارگران به دلیل بررسی کارشناسانه‌تر هزینه‌های معیشتی خانوار و نرخ نقطه به نقطه تورم با تاخیر همراه شده است، اما تا چند روز آینده قطعا موضوع دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود. چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده است که باید هر چه سریعتر در این زمینه به جمع‌بندی برسند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما امیدواریم در سال 1402 شاهد تثبیت اقتصادی در کشور باشیم و در سایه همدلی مجلس و دولت بتوانیم دغدغه‌های مردم را در مورد تکانه‌های مالی، نوسانات بازار و گران شدن کالاهای اساسی را رفع کنیم.

وی تصریح کرد: نکته اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر بخواهیم همچون سال 1401 یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات حقوق این قشر را تعیین کنیم، قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گروه سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار انتظار داریم با نگاه کارشناسی تا نیل به مطلوب کارگران تلاش وافری داشته باشند و واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرند که تصمیمات اتخاذ شده به تامین رفاه این قشر زحمتکش منتهی شود.