محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارس نیوز، با اشاره به مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: متاسفانه هر زمان گفتگو و توافقاتی انجام می شود گروه های برانداز که افرادی در کشور دارند دست به اقداماتی می زنند. اخیرا با استفاده از اتفاقات چهار ماه گذشته و همچنین ماجرای مسمومیت سریالی دانش آموزان سعی دارند تا خللی در روند مذاکرات ایجاد کنند.

وی افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن خط بطلانی بر امید آمریکایی ها و گروه های برانداز در داخل کشور کشید اما متاسفانه این جریان های برانداز از آنجایی که کاسبان تحریم هستند و از تحریم ها سو استفاده می کنند هر از چند وقت یکبار آشوب راه می اندازند و پالس هایی برای طرف آمریکا ارسال می کنند تا به گروه های برانداز امید داشته باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال غربی های باید بدانند راهی غیر از حل مسائل شان به جز مذاکره با ایران ندارند و این اقدامات و اغتشاشات خیابانی نمی تواند برای آمریکایی ها آبی گرم کند پس دل خوش به این بازی ها نباشند.

آصفری تصریح کرد: آمریکایی ها در خفا پیغام و پسغام مبنی بر ادامه دادن مذاکرات می دهند اما در عیان حرف های دیگری می زنند. آن ها دست از بازی دو رویی بردارند و به صورت درست به پای میز مذاکره برگردند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتفاقات اخیر نمی تواند در مسیر ملت ایران خللی وارد کند، گفت: آزادی برخی زندانیان آمریکایی می تواند در روند مذاکرات هسته ای تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر انتظار می رود آمریکایی ها عاقلانه برخورد کنند و به بی عقلی که در گذشته داشتند، ادامه ندهند.

آصفری بیان داشت: درهای مذاکره از سوی ایران باز است اما طرف مقابل باید بداند که این درها همچنان باز نخواهد ماند و باید تصمیم خود را بگیرند.