شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار پارس نیوز، با اشاره به خبر بلومبرگ درباره شناسایی اورانیوم ۸۴ درصد در ایران، اظهار داشت: برنامه های غنی سازی ایران همواره از سوی غرب با عملیات روانی مواجه شده و بنای رسانه‌های غربی جوسازی علیه ایران است.

وی با بیان اینکه ادعای اخیر درباره غنی سازی 84 درصدی از همین جوسازی هاست، افزود: ایران در قالب برنامه هسته‌ای هر میزان از غنی سازی را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام می‌کند، همان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، با درصد غنای پیش بینی شده در هر مرحله عملیاتی و به آژانس هم اعلام می‌کند.

حیدری تصریح کرد: هدف ما از غنی سازی استفاده متعارف از این ظرفیت بوده که در نقاط مختلف دنیا رایج است و ابایی هم از اعلام آنها نداریم اما غربی‌ها با هدف توقف روند رو به توسعه غنی سازی جمهوری اسلامی ایران جریان سازی می‌کنند.

وی بیان داشت: دولت موظف است در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای خود را عملیاتی کند. هر نوع تخطی و کوتاهی تبعات قانونی دارد،

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما طبق قانون نام برده و بر اساس نظرات کارشناسی همه دستگاه‌ها از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، برنامه‌های هسته‌ای خود را تدوین کردیم و خارج از قواعد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل نکردیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: غربی‌ها با جریان سازی‌هایی که بیشتر جنبه عملیات روانی دارد، دنبال توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران و فشار مضاعف به ایران هستند. از این رو دست به جوسازیها و خبرسازی های جعلی درباره انرژی هسته ای ایران می‌زنند تا بتوانند امتیازهای فراوانی از این ایران بگیرند.