علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی بازار میوه شب عید، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که سال گذشته درگیر آن بودیم میوه شب عید بود زیرا سال گذشته اتفاقاتی در حوزه تامین میوه شب عید افتاد یعنی قرار بود که میوه از تولید کننده خریداری شود اما متاسفانه از دلالان خریداری شد.

وی افزود: متاسفانه امسال برعکس سال گذشته دولت هیچ ورودی به موضوع میوه شب عید نداشته است و اکنون کشاورزان از این موضوع دلخور هستند که مرکبات با کیلویی دو یا سه هزار تومان خرید و فروش می‌شوند که برای کشاورزان هیچ صرفه اقتصادی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت و وزارت کشاورزی که باید در این زمینه تدبیری انجام می دادند، انجام ندادند و آن طور که باید و شاید در حوزه صادرات ورود می کردند ورود خوبی نداشتند.

عباسی تصریح کرد: مشکل عدم ورود دولت اکنون گریبان گیر کشاورزان مخصوصا کشاورزان شمال کشور شده است که نزدیک به یک و نیم میلیون مرکبات به صورت مازاد روی دست کشاورز باقی مانده است که این نگرانی برای ما ایجاد شده که شب عید کشور با تامین میوه رو به رو شود.

وی بیان داشت: کمیسیون کشاورزی پیگیر این موضوع است تا از طریق تعاون روستایی و وزارت کشاورزی به این موضوع ورود کند تا شاهد کمبود میوه در شب عید نباشیم یا با قیمت بالا به دست مصرف کننده نرسد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه مردم برای شب عید به میوه نیاز دارند و سیب و پرتقال سهم بسیار زیادی از این نیاز را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: از نظر تولید سیب و پرتقال در داخل کشور مشکلی وجود ندارد و بیش از نیاز بازار داخلی تولید می‌شوند.

عباسی با تاکید بر اینکه مسئولینی که در زمینه خرید میوه شب عید کوتاهی‌ داشته اند باید معرفی شوند، تاکید کرد: باید به عنوان مجلس تمام تلاش خود را با نظارت‌های میدانی انجام دهیم تا مردم برای تامین میوه شب عید خود دچار مشکل و آشفتگی نشوند.