به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته ۰ بوده و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۱۲ به ۶ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۱۴۳ به ۱۲۲ شهر کاهش و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۲۹۳ به ۳۲۰ شهر کاهش یافت.

قرمز: ۰ شهر

نارنجی: ۶ شهر

زرد: ۱۲۲ شهر

آبی: ۳۲۰ شهر

سبقت شهرهای‌ آبی کرونایی از شهرهای نارنجی

سبقت شهرهای‌ آبی کرونایی از شهرهای نارنجی

سبقت شهرهای‌ آبی کرونایی از شهرهای نارنجی

سبقت شهرهای‌ آبی کرونایی از شهرهای نارنجی

سبقت شهرهای‌ آبی کرونایی از شهرهای نارنجی