به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی کشتی ۵ نامزد کسب عنوان برترین کشتی‌گیر جوان در سال ۲۰۲۲ را معرفی کرد که از ایران ۲ نماینده در این لیست قرار دارد.

رحمان عموزاد خلیلی، دارنده مدال طلای جهان ۲۰۲۲ و امیررضا معصومی، سنگین وزن با آتیه ایران و دارنده مدال‌های طلای نوجوانان جهان ۲۰۲۱ و طلای امیدهای جهان ۲۰۲۲، نامزدهای کسب این عنوان هستند.

رحمان عموزاد و امیررضا معصومی از ایران، تایشی ناریکانی از ژاپن، ییانی دیاکومیهالیس از آمریکا و آرسن هاروتونیان از ارمنستان، ۵ نامزد کسب عنوان ستاره کشتی آزاد جهان در سال ۲۰۲۲۲ هستند.