به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای جواد اوجی در حاشیه هیات دولت گفت: هفته گذشته در دولت مصوبه خوبی درباره تعرفه گاز پر مصرف‌های که خارج از الگوی، مصرف می‌کنند داشتیم بر همین اساس ۱۲ پله تعریف شد.

 
وی ادامه داد: پله‌های یک، ۲ و ۳ که براساس الگو، مصرف می‌کنند و ۶۰ الی ۷۰ درصد مشترکین را تشکیل می‌دهندتعرفه گاز آن‌ها بدون تغییر و مانند سال گذشته محاسبه می‌شود، اما از پله‌های ۴ به بعد مشمول افزایش قیمت می‌شوند.
 
وزیر نفت ادامه داد: از ۲۵ میلیون مشترک شرکت ملی گاز، مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند تعرفه‌ی گاز آن‌ها مانند سال گذشته محاسبه می‌شود. 
 
وی با اشاره به اینکه ۲۵ الی ۳۰ درصد مشترکین پر مصرف هستند بیان کرد: تعرفه گاز مشترکین پر مصرف از ۱۶ آذر ماه افزایش یافت و در قبض دی ماه مشاهده می‌کنند.