به گزارش ایسنا،  بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز (۱۹ آذرماه)، کیفیت هوا درایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱) ، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، تربیت مدرس(منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری منطقه ۱۰ ، شهرداری منطقه ۱۲ ، پیروزی(منطقه ۱۳)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱  در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.

کیفیت هوا در ایستگاه‌های پونک، گلبرگ (منطقه ۸)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرداری منطقه ۲۰ و  شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۸۱ آلوده‌ترین ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران بوده است.

در ایستگاه‌های میدان فتح (منطقه ۹)، اتوبان محلاتی (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۶ و شهرداری منطقه ۲۲ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که آلاینده شاخص این روزهاست، به عنوان آلاینده شاخص هوای پایتخت ثبت نشده است.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به اجتناب از حضور در فضای باز برای تمام گروه‌ها توصیه می‌کند.

لازم به ذکر است کیفیت هوای ۱۴ ایستگاه متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست در جدول شاخص کیفیت هوا ثبت نشده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.