به گفته متخصصان وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، موج جدید بیماری تنفسی اخیر که در کشور شکل گرفته ترکیبی از بیماری‌ های کرونا و آنفلوآنزا است. این موج از اواسط مهر ماه رو به افزایش گذاشته است.

نتایج ۳۰ نمونه آزمایشگاهی نشان از بیماری آنفلوآنزا بوده است. البته بیماری آنفلوآنزا به ۲ گونه است. یکی H۱N۱ یعنی نمونه عادی آنفلوآنزا است و یک نوع نیز H۱N۲ است که البته این نوع بیماری کمتر دیده شده است. حدود ۷۰ درصد بیماران نیز ترکیبی از بیماران کرونایی و سایر ویروسها هستند.

براساس دستورالعمل‌های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، دانش‌آموزان و معلمانی که دارای علائم بیماری آنفلوآنزا هستند به هیچ وجه نباید وارد مدرسه شوند.این دستورالعمل برای دانشگاه‌ها نیز لازم الاجرا است. دوره این بیماری نیز ۵ روز است.

کمیته مرکب از رئیس دانشگاه، استاندار و فرماندار در هر استان می‌تواند درباره تعطیلی احتمالی دانشگاه‌های استان‌ها به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا تصمیم‌گیری کنند. براساس پیش بینی مسئولان وزارت بهداشت، احتمالا از اواخر آبان ماه موج بیماری کرونا افزایش می‌یابد.

گروه‌های پرخطر شامل کادر خدمات درمانی، مادران باردار، افراد دارای بیماری های زمینه ای، سالمندان، مجمتع های نگهداری معلولان، زندان ها، پادگان ها در اولویت دریافت و تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند. گفتنی است که به تازگی ۵۰۰ هزار دز واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های مذکور توزیع شده است.

میزان مراجعه مردم برای تزریق واکسن کرونا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این درحالی است که مسئولان وزارت بهداشت بر ضرورت تزریق دز چهارم این واکسن تاکید می‌کنند. واکسن کرونا و مراکز تزریق آن به تعداد کافی در کشور موجود است.

به گفته متخصصان حوزه پزشکی مصرف آنتی بیوتیک‌ها برای درمان بیماری ویروسی تنفسی شامل آنفلوآنزا یا کرونا هیچ نتیجه‌ای ندارد. برخی از کارشناسان از کمبود دارو به ویژه داروهای مرتبط با بیماری‌ آنفلوآنزا در تهران و شهرستان ها خبر می‌دهند.