تسنیم:مجدی زاده گفت:در حال حاضر ذخیره آب شرب در مخازن تهران حدود 607 هزار مترمکعب و میزان مصارف، نزدیک به 40 هزار لیتر در ثانیه است، اما میزان آب تولید در هر ثانیه، نزدیک به 30 هزار لیتر است.

­وی افزود:هم اکنون در هر ثانیه 10 هزار لیتر بیش از آبی که تولید می شود، به مصرف می رسد. در دو روز گذشته مقداری بارندگی داشتیم اما مجموع این بارندگی ها، 50 درصد کمتر از مشابه سال گذشته و بیش از 90 درصد کمتر از دو سال گذشته بود.

­معاون بهره‌برداری شرکت تامین و تصفیه آب تهران ادامه داد:این میزان بارندگی پاسخگوی نیاز آبی شرب مردم نیست؛ به شکلی که در 24 ساعت گذشته، حدود یک میلیارد و 600 میلیون لیتر برداشت از منابع سطحی یعنی ذخایر سدها داشتیم در حالی که ورودی سدها، حدود 60 درصد کمتر از این میزان است.

­وی تاکید کرد:این میزان برداشت و کاهش ورودی به سدها، باعث شده که ذخایر سطح شهر تهران به کمترین حالت خود برسد؛ حتی در برخی از مخازن که ارتفاع آب باید در حد 4 متر باشد، حدود 70 ثانتی متر است.

مجدی زاده در پاسخ به این سؤال که شرایط مصرف آب نسبت به تابستان چه تغییری داشته، گفت:مهر امسال بسیار گرم بود و روز گذشته، 6 درجه دمای بیشتری را نسبت به روز مشابه پارسال تجربه کردیم که میزان مصرف را بالا می برد؛ میزان مصرف فعلی، تقریبا مشابه میزان مصارف در فصل گرم پارسال است در حالی که انتظار می رود در آبان، میزان مصارف خیلی کمتر باشد.