به گزارش رکنا به نقل از وبدا، فعالیت دانشگاه مجازی سالمندان در کشور به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران و سفارش اداره سلامت سالمندان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و مشارکت استادان مجرب از سراسر کشور برای ارائه آموزش در حوزه‌های مختلف مرتبط با دوره سالمندی، همزمان با هفته سالمند آغاز شده و آموزش‌های روزهای پنج شنبه هر هفته از ساعت 18 تا 18:30 از طریق آدرس https://vc1.vums.ac.ir/salmand قابل مشاهده سالمندان عزیز و خانواده‌های ایشان است.

همچنین، آموزش‌های ارائه‌شده در روزهای پنج شنبه، در آدرس http://aparat.com/vums نیز بارگذاری شده و قابل دسترسی است.