محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز در مورد احیای برجام و گفت‌وگوهای مطرح شده بین طرفین عنوان کرد: اینکه مذاکرات هسته‌ای انجام شود یا نشود موضوع خیلی مهمی نیست. بلکه نقطه مهم این است که ما در طی سالیان توانستیم تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم.

وی افزود: بنابراین امروز به نفع دولت‌های غربی است که برجام را بپذیرند و در صورت نپذیرفتن هم ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. چراکه سالیان سال است راه مقابله با ابزارهای فشار آمریکا و اروپا را یاد گرفته‌ایم.

دشتی اردکانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا با تحریم‌ها و فشارها و تهدیدهای آمریکا روبرو شد و آموخت که برای حفظ استقلالش نباید به کشورهای استعمارگر به رهبری آمریکا باج بدهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: از طرفی غربی‌ها سال‌هاست که امتحان خود را در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران پس داده‌اند. ما بارها در دول‌های مختلف با آن‌ها پشت میز مذاکره نشسته‌ایم و چانه زده‌ایم، بحث کرده‌ایم، امتیاز داده‌ایم و امتیاز گرفته‌ایم.

عضو کمیسیون بودجه مجلس ابرازکرد: در مقابل تعهد داده‌ایم و تعهد داده‌اند اما چیزی که شاهد بودیم باوجود امضای رسمی کشورهای غربی ازجمله آمریکا و تروئیکاب اروپایی چیزی جز بی‌عملی و بدعهدی و خروج آمریکا از این توافق نبوده است.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد که با این وجود ایران تمام تعهداتش را حتی فراتر از برجام عملیاتی کرد و غربی‌ها در مقابل به هیچ یک از تعهدات خویش عمل نکردند. بنابراین عقلانی است که اکنون برای احیای این توافق نیازمند تضمین آن‌ها هستیم.

او در انتها یادآور می‌شود که حال با این اوصاف باز هم با آن‌ها پای میز بحث و مذاکره نشسته‌ایم و این پروسه مدت‌هاست که ادامه دارد و اکنون به مباحث پایانی رسیده‌ایم، اما غرب بداند که اکنون آن‌ها هستند که به احیای این توافق نیاز دارند.