به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پست اینستاگرامی خود نوشت: ۱۲ شهریور روز مبارزه با استعمار و یادآور شخصیت مجاهد، شجاع و سمبل مبارزه با استعمارگران متجاوز و زیاده خواه، شهید رئیسعلی دلواری است.

وی در ادامه مطلب خود آورده است: دولت و ملت ایران اسلامی‌به برکت خون شهیدانِ راه استقلال، عزت و کرامت کشور، در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی میراث‌داران استعمار ایستاده و از حقوق مشروع خود کوتاه نخواهد آمد.