به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما آقای سید احسان خاندوزی افزود:برای تغییر الگوی مصرف، صرفا نباید به سمت متغیر‌های قیمتی بنزین برویم بلکه باید از متغیر‌های غیرقیمتی هم استفاده کنیم.

احسان خاندوزی

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود و باید از یک سری متغیر‌ها برای کنترل مصرف بنزین استفاده کنیم.

وی افزود: برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.