به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف در نخستین کنگره معلمان انقلاب اسلامی امروز دوشنبه، با اشاره به این که تنها اولویت اول نظام جمهوری اسلامی برای حل همه چالش ها اولویت آموزش و پرورش است تصریح کرد: همیشه در فعالیت های جهادی موضوع آموزش و پرورش از اولویت های بنده بوده است و ما در مجلس نیز سعی می کنیم به این امر بها دهیم.

رئیس مجلس با اشاره به تصویب قانون نظام رتبه بندی معلمان در دولت سیزدهم گفت: مکلفیم این موضوع را تا مرحله نهایی پیش ببریم و بنده حتی در درون آموزش و پرورش برای اجرای دقیق این قانون ازشخص وزیر مطالبه گری خواهم کرد.

وی با اشاره به اهمیت منزلت و جایگاه معلمان گفت: قانون رتبه بندی معلمان فرصتی برای چاره اندیشی دقیق در آموزش و پرورش در برنامه هفتم خواهد بود.

رئیس مجلس در ادامه اولین اولویت فوری در کشور را اقتصاد دانست و گفت: شرایط اقتصادی کشور طوری است که اولویت ما سامان دادن به امور اقتصادی است که در تمامی حوزه ها سایه انداخته است.

آقای قالیباف گفت: اولویت بخشی به امورات فوری اگر با غفلت آفرینی از موضوعات مهم مورد توجه قرار نگیرد و بین آنها فرق قائل نشویم موجب بی مدیریتی و بی لیاقتی در اداره امور خواهد شد.

رئیس مجلس تأکید کرد: حوزه فرهنگ با محوریت آموزش و پرورش از موضوعات اولویت دار و مهم ما محسوب می شود و باید در تصمیمات میان مدت و درازمدت لحظه ای از این امور غافل نشویم.

آقای قالیباف گفت: اگر ما بتوانیم در یک دهه به این مهم دست یابیم، کشور را از این چالش های جدی حتی چالش های اقتصادی نجات خواهیم داد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس همچنین گفت: هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه معلمان رشد نمی کند و این اهمیت معلم در حوزه تربیت و آموزش را نشان می دهد.

آقای قالیباف گفت: ما نقش معلم را نقش هدایتگری می دانیم چرا که این قشر جزو شریف ترین و پر مسئولیت ترین افراد جامعه به حساب می آید و باید همه سطوح مدیریتی و ریاستی و همچنین خانواده ها در کشور به آن باور داشته باشند و آن را به کار گیرند.

دولت سازی از نهاد آموزش شکل می گیرد. و باید بدانیم که هویت نهاد آموزش و پرورش به معلم و ارزش اوست.

رئیس مجلس تأکید کرد: نباید در نهاد آموزش و پرورش هیچگاه نگاه سیستمی و حکمرانی داشته باشیم بلکه باید حرکت را از پایین به بالا انجام دهیم.

آقای قالیباف شفاف سازی، هوشمند سازی، مردمی سازی و کارآمد سازی را در اولویت امور برای پیشبرد اهداف تمامی بخش ها ذکر کرد و گفت: در زمان کرونا در حوزه آموزش و پرورش ثابت شد که آموزش و پرورش عقب ماندگی های مجازی خود را خوب به پیش برد.

رئیس مجلس با تأکید بر جلوگیری از ارائه ایده های کلی در خصوص آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه گفت: باید در این برنامه در خصوص این وزارتخانه برنامه های دقیق تری ارائه شود چرا که این بخش؛ بخش مهمی است.