به گزارش خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما حسن قربانزاده در نشست خبری «نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران» گفت: حدود ۳۰۰ بنگاه دولتی به منظور خصوصی سازی باقی مانده است که در اولین جلسه هیات واگذاری بنگاه‌هایی که واجد شرایط باشند در لیست واگذاری قرار خواهند گرفت که بخش عمده‌ای از این بنگاه‌ها زیان ده هستند.

سهام عدالت جاماندگان تا پایان سال تخصیص می‌یابد

وی در خصوص اینکه آیا این سهام باقی مانده از بنگاه‌های دولتی به جاماندگان سهام عدالت تعلق خواهد گرفت افزود: ارزش سهام باقی مانده برای واگذاری به جاماندگان سهام عدالت از ارزش کافی برخوردار نیست و  کف گیر دولت برای اینکه پرتفوی مناسبی به جاماندگان تخصیص دهد، بسیار سخت اشت.

وی ادامه داد: باهمه این‌ها موظف هستیم که تا پایان سال ۱۴۰۱ به تمام جاماندگان، سهام عدالت تخصیص دهیم.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: پرداخت سهام عدالت به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند حتمی است و باقی افراد نیز بر مبنای دهک بندی و ساز و کار وزارت رفاه سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره برگزاری نخستین همایش رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: در این رویداد با توجه خصوصی سازی حدود ۷۰۰ شرکت در ۲۰ سال گذشته، سیاستگذاران و مجریان و کسانی که نقد به شیوه خصوصی داشته اند، در بخش‌های مختلف و در میز‌های تخصصی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.